Чому виникають труднощі в адаптації? Як допомогти дитині?

16.Тра.2018
Чому виникають труднощі в адаптації? Як допомогти дитині?

Ось і підійшов час – йдемо в дитячий садок. Звичайно, перед тим як віддатидитину в дитячий садок батьки багатодумають, переживають, сумніваються. Як адаптуєтьсямалюк до нових умов? Чи не буде сумувати. хворіти, чизнайденовихдрузів? І маютьбагатоіншихцілкомзакономірнихпитань.

Є категоріядітей, які легко і безболісно, а головне швидко – адаптуються до нових умов дитячого садка. І ми віддушібажаємоцього вам і вашійдитині. Якщо ж все піде не так добре, не хвилюйтесь. Ваше хвилюванняпроектується на малюка, а цезовсімзайве.

Вдомавсідітизвикли до певного режиму дня, а інколи – нажаль! – до повноїйоговідсутності. Звичайно, що в садочкупотрібно буде звикати до нового режиму, стилю спілкування, звикати до нового оточення, відсутностіріднихоблич і улюбленихіграшок, а також до того факту, щобільшу половину дня прийдетьсяпроводити в колективіоднолітків. Подібнізміниможутьвикликатинеприйняттяна початку.

Спілкуючись з дорослими ми робимо скидку на різнітемпераменти, різницюхарактерів й так далі. Але коли йдемова про маленькулюдину, нерідкобуває, що ми відмовляємосьвизнати за нею таке право. Але ж логічномати на увазі, що холерикам і флегматикам складнішепристосуватись до дитячого садка, чимбільшврівноваженому, в мірурухливомусангвініку. Холерики, особливо хлопчики, погано переносятьнедостатністьактивності й можливості, порухатись в дитячому садку. А щегірше коли виховательпостійноробитьзауваження, намагаєтьсявсадити і заспокоїти. До речі, вдомамалюк буде намагатисьобов’язковопозбавитисьнакопиченоїенергії, яка не знайшлавиходу вдень. Спробуйтедатийомутакуможливість.

Не легше й повільнимдітям, які в силу свого темпераменту постійно не встигають за розпорядком дня (повільніше за іншиходягаються, їдять, говорять), їхпідгонять, звинувачують в повільності. Все це не сприяєадаптації, малюкиплачутьвранці, відмовляютьсяйти в дитячий садок.

«Больовими точками» для дитини, щоприйшла до дитячого садка є сон і їжа. В будь-якійгрупіможевиявитисьдекількадітейякі не сплять вдень. В садку ж сон – обов’язковачастинарозпорядку дня. Якщо ваш малюк в силу якихось причин не можезаснути вдень, спробуйтедомовитись з вихователем. Навряд йому дозволять не спатизовсім (цебуло б не правильно з будь-якоїточки зору). Поговоріть з вихователем і попросітьйого не вимагативіддитинищоб  вонанеодмінно заснула.  Досить,  щоб вона просто тихо  полежала,  не заважаючиіншимдітям. Таку ж домовленістьобговоріть і з дитиною. Часто усвідомлення того що на тебе ніхто не тисне, ніхто не вимагаєзаснутинегайно, допомагаєдитині – вона розслаблюється, не хвилюється і … засинає. Поступовозвичкаспати вдень може стати нормою. Досвідченийвихователь не буде акцентуватиувагу й робити проблему з того, щодитина не можезаснути, а навпаки похвалить її за спробу, за те що не заважалаіншим, намагалась…

Теж і з їжею. Завждизнайдутьсядіти, якізаважають за столом, у якихпоганийапетит. В три роки знайдутьсяще й такі, яких батьки вдомагодували з ложечки, додаючи до процесувідволікаючіісторії. Якщо у вашогомалюкапроблеми з апетитом, повідомте про цевихователів. Попросіть не заставлятималюкаїсти, не кормитипримусово, не соромити, не залякувати.

Група в дитячому садку – цесоціальна модель, хоча й маленька. В дитячому садку ваша дитинаопиняється в колективі, де зустрічаються й агресивні, і забіяки, і лідери, і відомі. – одним словом, як завжди в житті. І зівсімацимидітьмималюквимушений буде будуватистосунки, пристосовуватись, вибирати з ким товаришувати, від кого відсторонюватись, кого приймати, а кого – ні. І не завждитакасоціалізація проходить без конфліктів.   Часто   постраждалою   стороною   виявляютьсямалюкивразливі, добрі, не схильні до агресії й злоби. Зштовхування з протилежними типами дітей буде для них, м’якокажучи,  неприємноюнесподіванкою. Якщо ваш малюквідноситься до такого типу, не залишайте без увагийогопроблеми, пов’язані з проблемами стосунків, частішерозмовляйте, обговорюйтеситуації, щовиникають,   програвайтеїх,   пропонуйтеваріантивиходу  з  конфлікту. Поступововчітьпостоятиза себе.

Для  емоційнихчутливихдітей  характерна  глибокаприв’язаність  до матері. І тимчасоварозлука з нею буваєтравматичною. Тут дужебагатозалежитьвідвихователя, від того, як малюказустрінуть, чи проявлять увагу, турботу.

Тожяким чином можнаполегшитипроцесадаптаціїдитини до ДНЗ?

  • Вибираючи дитячий садок для дитини, завчаснопідготуйтеїї до думки про те, щоїйдоведетьсятудиходити. Повідомити про цей факт можна як досягнення, яксвідоцтво того,  щомалюквженастількидорослий,    щоможевідвідувати    дитячий    садок. Вибираючи дитячий садок радьтесь з малюком. Звичайнокорисніпорадиви   навряд   отримаєте,   але   дитина   буде   почувати   себе співучасником,   в  якійсьмірівідповідальною  за  вибір,  їй  буде приємно, що з нею радяться як з дорослою. Наприклад, проведіть з дитиною 2–3  відвідування,  нехай вам покажутьгрупи, спальню, іграшки, дитячий майданчик.
  • Готуйтедитинудо спілкування з іншимидітьми й дорослими:ходіть з нею в парк, на майданчики, привчайте до спільнихігор впісочниці, на гойдалках і т.д. Зараз є багаторозвиваючихцентрів ігруп, кудиможнаприводитималюка на декілька годин. З зовсіммаленькими заняттяпроходять в присутностідорослих, з старшимидітками – окремовідбатьків, які в цей час знаходяться в сусідньомуприміщенні.  Приходячи  здитиною  на такізаняття,   ви  можетепоспостерігати, як вона веде себе в колективі, чи не усамітнюється,чи не соромиться, чи не конфліктує.
  • В першіднівідвідання садка не залишайтедитинувідразу саму, хайвона сама дозволить вам піти. Якщомалюк тяжко залишається безвас, нехай в першіднійоговідводить до садка тато. Розлучайтесь змалюком по ранках   швидко   і   легко, довгіпрощання з вираженнямтривоги на      обличчівикличутьдодатковутривогу в дитини.
  • Дайте малюку в садок йогоулюбленуіграшку, вона стане      для ньогопов’язуючоюланкоюміжсім’єю   та дитячим  садком. Ви можете запропонуватидитинізалишитицюіграшкупереночувати в дитячомусадочку, а вранцізнову з нею зустрітись. Якщоматюк не погодиться, нехай береїї з собою щодня, а в вечерізабираєдодому. Розпитуйтемалюка    як    іграшцісподобалось    в    садку,    з    ким    вдалось потоваришувати, щозапам’яталось і т.д.
  • Буває, дітидужевтомлюються в першіднівідновихвражень, новоїдіяльності, великоїкількості людей.   Якщодитина   приходить додомузмучена і знервована, це не означає, що вона не зможезвикнути до дитячого садка. Можливо, першіднівартозабиратидитинураніше.

Пам’ятайте,  щонайголовнішепризначеннядитячого  садка – датиможливістьдитиніспілкуватись і гратись з однолітками. Якимби  небувгарним дитячий садок,  він не замінитьсім’ї.  Намагайтесьвиділити час і поспілкуватись з малюком не тільки по дорозі в дитячий садок і додому. Знайдіть час пограти з ним, поговорити, обговоритиподії дня, вислухатидитину. І звичайно ж, в періодадаптації, проводьте разом вихідні й свята, щобмалюк не відчував себе покинутим.

Вдалої вам адаптації!

error: Content is protected !!